کارآفرینی آسمان

نیکوکاری تخصصی کارآفرینی آسمان

ما یک تیم از متخصصان حوزه کارآفرینی کشور هستیم که دغدغه اصلی ما، رفع مشکلات و کمک به هموطنان عزیزمان در مواجه با چالش ها و گرفتاری ها توسط ظرفیت‌های کلان مردمی است.
حمایت مالی

معرفی نیکوکاری تخصصی کارآفرینی آسمان

ما یک تیم از متخصصان حوزه کارآفرینی کشور هستیم که دغدغه اصلی ما، رفع مشکلات و کمک به هموطنان عزیزمان در مواجه با چالش ها و گرفتاری ها توسط ظرفیت‌های کلان مردمی است. به اعتقاد ما تنها راه جبران کمبودها و نیازهای افراد جامعه در سطح کلان، همدلی و همدردی و اعطای کمکهای مردمی و نیز بهره مندی از روش های نوآورانه سرمایه گذاری جمعی (گل ریزان و ..) به اشکال زیر می باشد.
  • تامین مالی جمعی مبتنی بر سهام (EQUITY BASED CROWDFUNDING)
  • تامین مالی جمعی مبتنی بر پاداش (REWARDS-BASED CROWDFUNDING)
  • تامین مالی جمعی مبتنی بر خیریه (DONATION-BASED CROWDFUNDING)
شبکه مترجمین اشـــراق
با همکاری
نیکوکاری کارآفرینی آسمان

دعوت نامه موسسه خیریه کارآفرینی آسمان با همکاری شبکه مترجمین اشراق به پویش روز پدر برای زلزله زدگان شهرستان خوی

ماموریت ما

فرهنگ سازی کارآفرینی اجتماعی با آموزش و مشاوره در جهت پروژه های تامین مالی جمعی محرومین و نیازمندان جامعه ماموریت ماست. به اعتقاد ما تنها راه جبران کمبودها و نیازهای افراد جامعه در سطح کلان، همدلی و همدردی و اعطای کمکهای مردمی است.

چشم انداز ما

تلاش برای فرهنگ سازی کارآفرینی اجتماعی در سطح استان تا سال 1405 و عمل به مسئولیت های اجتماعی خود در سطح کشور چشم انداز ماست.

اعتقاد ما

برای چالش هایمان، راه حل های نو ارایه مینماییم.
کارها و روش هایمان متمایز و شاخص است.
با کار تیمی، توانمندتر میشویم.
فارغ از تفاوتها، تمام انسانها را از هر نژاد و قوم و باور، قابل احترام و ارزشمند میدانیم.
مسئولیتهای‌مان را درک میکنیم و به عهدهای‌مان پایبندیم. ما معتقد به همدلی و حمایت از یکدیگر برای ایجاد روحیه نوع دوستی هستیم.
نیکوکاری تخصصی کارآفرینی آسمان